Skjenneberg, S. (1990) “Villreinens verden (Wild reindeer) by Eigil Reimers”, Rangifer, 10(4), p. 73. doi: 10.7557/2.10.4.932.