[1]
JonssonB. M. E., “Kvinnor i modern renskötsel - Historik, status och framtid”, Ran, vol. 19, no. 4, pp. 33-40, Apr. 1999.