[1]
Öje Danell, “Renskötselforskning i Sverige”, Ran, vol. 19, no. 4, pp. 63–64, Apr. 1999.