[1]
OskalA. I., “Tradisjonelle vurderinger av livdyr”, Ran, vol. 19, no. 4, pp. 121-124, Apr. 1999.