[1]
A. I. Oskal, “Tradisjonelle vurderinger av livdyr”, Ran, vol. 19, no. 4, pp. 121–124, Apr. 1999.