[1]
R. E. Haugerud (ed.), “NOR-stipend 2006; NORs 14. forskningskonferanse om rein og reindrift 2006; SESAMs konferanse om grenseoverskridende reindrift 2005”, Ran, vol. 25, no. 3, pp. 105–106, Apr. 2005.