[1]
SkjennebergS., “Redaksjonelt”, Ran, vol. 2, no. 2, May 1982.