[1]
S. Sven Skjenneberg, “Nytt fra NOR - News”, Ran, vol. 2, no. 2, p. 52, May 1982.