[1]
E. Editor, “Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark”, Ran, vol. 2, no. 2, p. 47, May 1982.