[1]
SkjennebergS., “Fra redaktøren”, Ran, vol. 2, no. 1, p. 1, May 1982.