[1]
SkjennebergS., “Report: Vegetasjonskart”, Ran, vol. 2, no. 1, p. 51, May 1982.