[1]
S. Skjenneberg, “ Reinbeiteplanter tidlig i beitesesongen”., Ran, vol. 2, no. 1, p. 52, May 1982.