[1]
C. Rehbinder, “Stressfaktorernas innverknad”, Ran, vol. 2, no. 1-App, pp. 75-84, Mar. 2013.