[1]
RognmoA., MarkussenK. A., JacobsenE., and BlixA. S., “Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse”, Ran, vol. 2, no. 1-App, pp. 102-106, Mar. 2013.