[1]
A. Rognmo, K. A. Markussen, E. Jacobsen, and A. S. Blix, “Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse”, Ran, vol. 2, no. 1-App, pp. 102–106, Mar. 2013.