[1]
Skjenneberg (ed.)S., “Redaksjonelt”, Ran, vol. 3, no. 1, May 1983.