[1]
RydbergA., “Rapport från resultat av preliminära sammanställningar av pH-mätning och smakbedömning av renkött under slaktsäsongen 1983-84”, Ran, vol. 4, no. 2-App, pp. 74-87 , May 1984.