[1]
P. Soppela, M. Nieminen, S. Saarela, and R. Hissa, “Utveckling av temperaturreguleringskapacitet hos renkalvar”, Ran, vol. 4, no. 2-App, p. 89, May 1984.