[1]
M. Nieminen and A. Pokka, “Försök till utfodring av renar under vinter 1981 och 1982”, Ran, vol. 4, no. 2-App, p. 98, May 1984.