[1]
M. Nieminen, “Utveckling och prövning av nödutfodring av renar under vintern 1984”, Ran, vol. 4, no. 2-App, p. 99, May 1984.