[1]
D. Lenvik, “Vinterbeiteekvivalent - et uttrykk for det forholdsmessige næringsbehov hos rein gjennom vinteren”, Ran, vol. 4, no. 2-App, pp. 100–106, May 1984.