[1]
S. Skjenneberg (ed.), “1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning”, Ran, vol. 5, no. 1, pp. 35–37, May 1985.