[1]
RaholaT. and RissanenK., “Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland”, Ran, vol. 6, no. 1-App, p. 34, Jun. 2010.