[1]
K. Hove, “Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein”, Ran, vol. 6, no. 1-App, pp. 48-50, Jun. 1986.