[1]
E. Heggstad, E. Bø, and D. Lenvik, “Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst”, Ran, vol. 6, no. 1-App, pp. 77–79, Jun. 1986.