[1]
H. Tømmervik, “Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer”, Ran, vol. 6, no. 1-App, pp. 89–92, Jun. 1986.