[1]
H. Tømmervik and I. Lauknes, “Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik”, Ran, vol. 6, no. 1-App, p. 93, Jun. 2010.