[1]
G. Åhman, B. Åhman, and A. Rydberg, “Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige”, Ran, vol. 8, no. 2, pp. 7–19, Jun. 1988.