[1]
A. Rydberg, “Cesiumhalten i olika styckninsdelar från ren”, Ran, vol. 8, no. 2, pp. 28–31, Jun. 1988.