[1]
N. Tyler and F. innlegg v/ T. Skogland, “Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst”, Ran, vol. 8, no. 2, pp. 57–63, Jun. 1988.