[1]
D. Lenvik, “Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production)”, Ran, vol. 10, no. 4, pp. 21–35, Sep. 1990.