[1]
O. Eriksson and T. Raunistola, “Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning”, Ran, vol. 10, no. 4, p. 36, Sep. 1990.