Rehbinder, C., L. A. Bær, B. Westerling, and S. Skjenneberg. “Magnus Nordkvist - Sweden’s first reindeer veterinary surgeon”. Rangifer, vol. 17, no. 3, Feb. 1997, pp. 103-4, doi:10.7557/2.17.3.1360.