SaraO. K. “Utviklingstrekk - Samarbeide over Landegrensene”. Rangifer, Vol. 19, no. 4, Apr. 1999, pp. 13-22, doi:10.7557/2.19.4.1588.