JonssonB. M. E. “Kvinnor I Modern renskötsel - Historik, Status Och Framtid”. Rangifer, Vol. 19, no. 4, Apr. 1999, pp. 33-40, doi:10.7557/2.19.4.1590.