OskalA. I. “Tradisjonelle Vurderinger Av Livdyr”. Rangifer, Vol. 19, no. 4, Apr. 1999, pp. 121-4, doi:10.7557/2.19.4.1605.