Haugerud (ed.), R. E. “NOR-stipend 2006; NORs 14. forskningskonferanse om rein og reindrift 2006; SESAMs konferanse om grenseoverskridende reindrift 2005”. Rangifer, vol. 25, no. 3, Apr. 2005, pp. 105-6, doi:10.7557/2.25.3.1744.