Sven Skjenneberg, S. “Nytt fra NOR - News”. Rangifer, vol. 2, no. 2, May 1982, p. 52, doi:10.7557/2.2.2.407.