Editor, E. “Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark”. Rangifer, vol. 2, no. 2, May 1982, p. 47, doi:10.7557/2.2.2.415.