Skjenneberg, S. “Fra redaktøren”. Rangifer, vol. 2, no. 1, May 1982, p. 1, doi:10.7557/2.2.1.418.