SkjennebergS. “Report: Nytt Fra Nordkalottkomiteen”. Rangifer, Vol. 2, no. 1, May 1982, p. 51, doi:10.7557/2.2.1.428.