Skjenneberg, S. “ Reinbeiteplanter Tidlig I Beitesesongen”. Rangifer, vol. 2, no. 1, May 1982, p. 52, doi:10.7557/2.2.1.430.