Nordkvist, M. “Renforskning I Norden”. Rangifer, vol. 2, no. 1, May 1982, pp. 53-54, doi:10.7557/2.2.1.432.