Skjenneberg, S. “Reisestipend”. Rangifer, vol. 2, no. 1, May 1982, p. 55, doi:10.7557/2.2.1.434.