LenvikD., GranefjellO., and TamnesJ. “Kalvetap Fra En Ny Synsvinkel”. Rangifer, Vol. 2, no. 1-App, Mar. 2013, pp. 62-74, doi:10.7557/2.2.1-App.443.