RognmoA., MarkussenK. A., JacobsenE., and BlixA. S. “Betydningen Av Drektige Reinsimlers ernæring for Kalvers Vekst, Klimatiske Toleranse Og Overlevelse”. Rangifer, Vol. 2, no. 1-App, Mar. 2013, pp. 102-6, doi:10.7557/2.2.1-App.447.