Rognmo, A., K. A. Markussen, E. Jacobsen, and A. S. Blix. “Betydningen Av Drektige Reinsimlers ernæring for Kalvers Vekst, Klimatiske Toleranse Og Overlevelse”. Rangifer, vol. 2, no. 1-App, Mar. 2013, pp. 102-6, doi:10.7557/2.2.1-App.447.