Skjenneberg, S. “Reinforskningen I Norge”. Rangifer, vol. 4, no. 2-App, May 1984, pp. 11-13, doi:10.7557/2.4.2-App.509.