Nieminen, M. “Renforskningen I Finland”. Rangifer, vol. 4, no. 2-App, May 1984, pp. 14-23, doi:10.7557/2.4.2-App.510.