Skjenneberg (ed.), S. “Samnordisk Reinforskningskonferanse, Kongsvold 1984”. Rangifer, vol. 4, no. 2-App, May 1984, pp. i-ii+1, doi:10.7557/2.4.2-App.512.